Bytecom 

Οργάνωση εμπορικών αποθηκών και 3pl 

Το LVS οργανώνει τις διαδικασίες Logistics των επιχειρήσεων, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους και τις υποστηρίζει τεχνολογικά ώστε να ανταποκρίνονται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου τους. Η ανοιχτή και state-of-the-art αρχιτεκτονική του Logistics Vision Suite, το καθιστά μοναδικό «self-serve» WMS στον κόσμο.

Χάρη στο «τρίγωνο» των πλεονεκτημάτων του (Προσαρμοστικότητα / Adaptability, Ευελιξία / Flexibility και Επεκτασιμότητα / Scalability), επιτυγχάνεται επίσης η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του LVS σε πολλά Κέντρα Διανομής ταυτόχρονα (multi-site) και στην περίπτωση των 3PL, σε πολλαπλούς πελάτες (multi-client), μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αρχικό χρόνο επένδυσης και το συνολικό κόστος εγκατάστασης.

Πέραν της διαχείρισης των βασικών inbound και outbound λειτουργιών της αποθήκης, το WMS της Mantis προσφέρει μια σειρά από Extended Warehouse Capabilities, όπως, μεταξύ άλλων: Value added services, Warehouse Intelligence – Data Analytics – Visualization, 3PL Billing & Costing, Parcel & LTL Management, Traceability, Light Assembly, Logistics Customer Service, Dock & Gate Management κ.ά.

Το LVS έχει επιτυχώς συνεργαστεί με όλα τα σύγχρονα συστήματα ERP (SAP, Oracle/JDE, Microsoft Dynamics, Infor, Epicor/Scala κ.λπ.), πλατφόρμες e-Commerce, συστήματα MRP, CRM, Trade Partners και TMS. 

Η Mantis αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη των επιχειρήσεων στην υλοποίηση της στρατηγικής τους για γρήγορη και επιτυχημένη προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς, ενισχύοντας το λογισμικό και τις λύσεις της συνδυάζοντας τις δυνατότητές του με αντίστοιχες οικονομικά και λειτουργικά ευέλικτες λύσεις αυτοματισμού αποθήκης. Η εταιρεία μετρά ήδη περισσότερα από 13 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στο direct integration του LVS -χωρίς την ανάγκη middleware- με αυτοματισμούς όπως VVR, Voice Picking, Smart Glasses / Assisted Reality, RFID, Pick-to-Light, Put-Walls / Sort-to-Light, Smart Pick Carts, Touch Screen Packing Stations και Smart Printing, επιτυγχάνοντας:

  • Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών
  • Αύξηση παραγωγικότητας και ευελιξίας
  • Μείωση διαχειριστικών λαθών κατά τη συλλογή
  • Μείωση του κόστους επιστροφών
  • Έλεγχος και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο
  • Ταυτόχρονο order processing για παραγγελίες eCommerce και B2B / B2C
  • Εύκολη εκπαίδευση, γρήγορη προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μέγιστη αξιοποίηση υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης

 

Οι Υπηρεσιες μασ

Παρεχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες , οργανώνουμε τις αποθήκες σας με σύγχρονα εργαλεία 

Επεξεργασία Δεδομένων BI

Η Αποθήκη ειναι πηγή δεδομένων. Πληθώρα στατιστικών , δεικτες παραγωγικώτητας εργαζομένων , πληρώτητα αποθήκης καθως και πολλά αλλα εργαλεία στην υπηρεσία σας .

Παραμετροποίηση WMS

Καμια αποθήκη δεν ειναι ίδια , τα εμπορεύματα ,οι ανάγκες καθως επίσεις οι συνθήκες αποθήκευσης αλλάζουν καθημερινά τις λειτουργείες του λογισμικού.

Διαδικασίες WMS

Οργανώνουμε τις παραλαβές , επιστροφές και την προετοιμασία των παραγγελειών σας , σκοπος λιγότερα λάθη περισσότερες παραγγελίες.

24 ωρη Υποστήριξη

Τα OnLine συστήματα δεν μπορούν να αναμένουν τεχνικούς και συμβούλους. Η αποθήκη ειναι ζωντανός οργανισμός , ειναι δυνατον εργαζόμενοι και φορτηγά να αναμένουν ωρες;

Τι προσφαίρουμε;

Ταχύτητα εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγκαθιστούμε και παραμετροποιηούμε ταχύτατα συστήματα διαχείρησης αποθεμάτων (WMS) χάρη στην εμπιρία μας , αξιόπιστα και λειτουργικά.

Χωροταξιακή μελέτη , διαμόρφωση και επιλογή κατάλληλου αποθηκευτικού συστήματος

Διαδιακασίες παραλαβής , τοποθέτησης και προετοιμασίας παραγγελειών

Καθοδοίγηση εργαζομένων με φορητά τερματικά εκτέλεση εργασιών Task

Αξιόπιστος και σύγχρονος μηχανογραφικός εξοπλισμός

Χρήση Barcode τεχνολογίας και RF ID για ταυτοποίηση εμπορευμάτων

Κιβοτιωποίηση παραγγελειών σε πραγματικό χρόνο και σε πάγκο

On Line ραντεβού

Δείτε και επιλέξτε την ώρα και την ημέρα της διαθεσιμότητα των συμβούλων μας. 

Τι κερζιζω ;

Γιατι να εγκαταστήσω WMS;.

Σωστές Παραλαβές

Ταχύτητα Προετοιμασίας παραγγελειών

Απεξάρτηση απο προσωπικό

Μηδενισμός λαθών συλλογών και παραλαβών

24/7 Υποστήριξη του πελάτη

Οι αποθήκες ειναι ζωντανός οργανισμός, απαιτουν αμεσώτητα στην υποστήριξη και ταχύτητα σε νέες υλοποιήσεις.

Κλειστό κόστος

Η Εμπειρία μας και η τεχνογνωσία μας , επιτρέπει την υλοποίηση έργων με κλειστό κόστος . Η Πελατοκεντρική μας στάση είναι το πλεονέκτημα μας.